Top
โต๊ะเฟอร์นิเจอร์ ท็อปหินอ่อน
CODE : T-507
MATERIAL : โต๊ะเฟอร์นิเจอร์ ท็อปหินอ่อน
SIZE : 40x40x35cm 40x40x45cm 70x70x35cm
PRICE : ไม่ระบุ
DETAIL

(S) > โต๊ะเหล็กทำสี ท็อปโต๊ะหินอ่อน  40x40x35 cm

> ราคา 15,900 บาท

 

(M) > โต๊ะเหล็กทำสี ท็อปโต๊ะหินอ่อน  40x40x45 cm

> ราคา 15,900 บาท

 

(L) > โต๊ะเหล็กทำสี ท็อปโต๊ะหินอ่อน  70x70x35 cm

> ราคา 18,900 บาท

 

  • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสเปควัสดุเฟอร์นิเจอร์และสั่งทำใหม่ได้ตามความต้องการ สามารถส่งรายละเอียดสอบถามได้ที่
  • Sale.MORESPACE@gmail.com