Top
เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะกลาง / โต๊ะข้าง
CODE : T-501
MATERIAL : เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะกลาง / โต๊ะข้าง
SIZE : 55x55x41 cm, 40x40x51 cm, 80x80x35 cm
PRICE : ไม่ระบุ
DETAIL

T-501/A  โต๊ะเหล็กทำสีดำด้าน ท็อปโต๊ะหินอ่อนสีเขียวอีตาลี  80x80x35 cm

> ราคา 25,900 บาท

 

T-501/B โต๊ะเหล็กทำสีดำด้าน ท็อปโต๊ะหินอ่อนสีขาวไวน์วีนัส 55x55x41 cm

> ราคา 22,900 บาท

 

T-501/C  โต๊ะเหล็กทำสีดำด้าน ท็อปโต๊ะหินอ่อนสีดำแบล็คเมอคิวน่า 40x40x51 cm

> ราคา 21,500 บาท

 

  • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสเปควัสดุเฟอร์นิเจอร์และสั่งทำใหม่ได้ตามความต้องการ สามารถส่งรายละเอียดสอบถามได้ที่
  • Sale.MORESPACE@gmail.com